Home

 

Ik ben van mening dat ik ‘mijn intuïtie’ moet volgen, omdat het ‘mijn natuur’ is. Als vrouw zijnde, heb ik mij nooit kunnen verenigen waarom we leven zoals we leven. Waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn en vooral hoe en waarom dat zo gelopen is.

Samen met die ‘ambachtelijke kunde en kennis’, met die eenvoud en eerlijkheid en die ik altijd voel in mijn passie voor het vak tekenen. Zonder leugens en bedrog maar met alles wat er direct en indirect mee te maken heeft, met en in die onbegrijpelijke prachtige natuurlijke omgevingen en/of landschappen in tegenstelling tot met wat er in onze wereld allemaal gebeurt.

Met alle ervaringen die ik heb mogen beleven probeer ik dat bij elkaar te brengen. En pas, als dat bij elkaar gebracht is, dan pas mag mijn werk ‘als  uniek’ beschouwd worden. Ik kan mij niet los maken van ‘mijn natuur’ omdat het zou betekenen dat ik ‘mijzelf’ verloochen of zou verliezen.

Deze website is nog onder bewerking!

This website is still under construction!