Leren

Tekenstudio JB:

Sir Joshua Reynolds 1767:

Regels vormen geen belemmering voor talent, 

ze zijn belemmeringen voor wie zonder talent is!

 

Jeanne Bok:

Weet wat u tekent!

 

Studies met verschillende tekenmaterialen worden geleerd en verwerkt in:

 • de basistechnieken,
 • de natuur- en detailstudie,
 • de werk- en oefentekening
 • de uiteindelijke tekening, de meestertekening.

Leren is doen:

In maximaal 4 jaar (uitzonderingen 3 jaar) van 20 weken bereid ik u zoveel mogelijk voor op de kunde van het tekenen, op het leren kijken, om te leren zoeken en te leren concentreren om zodoende ‘te weten wat u tekent’!

Elk jaar behaalt men een certificaat en biedt zodoende de mogelijkheid om daarna in te stromen in ‘Het Open Atelier’. Hier kan men werken aan eigen ideeën waarbij men elkaar blijft stimuleren en inspireren.

Eerste leerjaar:

 • Na een paar weken van intensieve begeleiding is het tijd voor een inspiratievolle opdracht zodat u het geleerde toe kunt passen in het opgestelde stilleven.
 • Hoe ‘gewoon’ misschien de onderwerpen ook mogen zijn, u zult merken dat het soms niet eenvoudig is om dingen ‘weer’ te geven op papier.
 • De stillevens kunnen uiteenlopen van studies natuurlijke en andere materialen, al dan niet opgesteld met draperieën, lichtval om zodoende compositiegevoel aan te wakkeren.
 •  U leert een ‘vaste hand’ te krijgen maar ook ‘het kijken’ is daarbij erg belangrijk en ondervind men tijdens het tekenen.
 • Ik laat u zien hoe mooi eenvoud kan zijn.
 • Arceringen, lijnen en vormen, perspectieven en verdwijnpunten, ellipsen en bolvormige.
 • Het belangrijke en het onbelangrijke, van groot naar klein, verhoudingen tot elkaar.

Tweede leerjaar:

 • Studies uit de natuur die worden gedaan met aandacht voor concentratie door observeren.
 • Studies met kleur en ‘sfeertekeningen’ komen aan bod waarbij een uitleg hoe kleuren  t.o.v. elkaar werken.
 • Er wordt meer met verschillende materialen gewerkt zoals pastelkrijt en houtskool. Dit om ‘te zoeken’ naar ‘de kunde’ van elke cursist. Het zoeken naar ‘de eigen handtekening’. Met voorbeelden uit het impressionisme.
 • Met inkt, sepia en bijvoorbeeld bister gaan we studies maken van voorbeelden van Rembrandt, Lievens, Doomer en Huygens. A.d.h.v. ‘bekende en misschien minder bekende schilders en/of tekenaars’.
 • Ook worden o.a. waarheidsgetrouwe studies gemaakt, dus met stillevens! Men leert veel door te blijven oefenen en goed te leren kijken.

Derde leerjaar:

 • Portretstudies en een gedetailleerde uitleg van nek, oren, ogen, neus en mond ieder apart.
 • Stofuitdrukking wordt belangrijker en oefeningen met draperie zowel in ‘studies van de oude meesters’ als waarheidsgetrouw, in opstelling. Dit is noodzakelijk om bijvoorbeeld ‘plooival’ in ‘kostuums’ en alles wat daarbij hoort, ‘weer’ te kunnen geven!
 • Het 3e leerjaar wordt interessanter omdat u vaardiger in het tekenen bent geworden en u de basisbeginselen steeds beter onder de knie krijgt en dus kunt toepassen.
 • Met materialen zoals bepaalde soorten krijt en/of contépotloden kunt u prachtige studies maken van ‘de oude meesters’ en ‘Female Artists’.

Het vierde leerjaar:

 • Is gestoeld op zowel persoonlijke en eigen keuze, als op het maken van studies volgens de klassieke methode, de ‘Female Artists’ en ‘de oude meesters’.
 • Naar waarneming leren opbouwen, constructief en organisch, analyserend en verhoudingen tot elkaar en steeds meer een persoonlijke werking aan toevoegen. Kortom het ‘durven’ ontwikkelen.
 • Het leren begrijpen van de samenhang in het tekenen is een essentieel onderdeel in de tekenkunsten. Daarbij moeten we de gehele cursus zien als een basisgerichte methode om niet alleen de wetjes en regeltjes zich ‘eigen’ te maken maar ook studies te doen. Net zoals we bij schrijven de grammatica en de spelling eerst moeten leren om te kunnen leren schrijven. Daarna komt pas de inhoud.

Nog even over ‘Het Open Atelier”: 

 • In het ‘open atelier’ kan men alleen instromen indien men vooralsnog aan de basiscursus t/m leerjaar 4 heeft voldaan. (Soms 3 jr. bij uitzonderingen) Dit omdat men, als men ‘eigen werk’ wil maken en wil blijven tekenen men elkaar blijft zien en met positieve kritieken elkaar kan begeleiden en ondersteunen en nog belangrijker, kan stimuleren. Mijn ervaring is, dat als een cursus is afgelopen, men meestal dan pas (op korte of langere termijn) misschien alles van wat men geleerd heeft, het tekenen een beetje naar de achtergrond dreigt te raken. Dat zou jammer zijn omdat dan pas het eigenlijke ‘eigen werk’ aandacht moet krijgen en hebben. Net zo goed dat je pas auto leert rijden als je je rijbewijs hebt. Als men dan met gelijkgestemden daarover kunt praten, contacten kunt onderhouden, en toch kunt blijven werken aan de eigen ideeën, geeft dat een extra stimulans. Ook kan men gezamenlijk bijvoorbeeld afspreken om misschien eens te exposeren, een model in te huren (portret), om op een locatie te werken of een uitstapje te regelen. Allemaal zaken die men niet snel doet als men dit alleen moet doen.
 • De bijdrage is 10,- euro per keer te voldoen bij aanvang. U kunt dan gedurende het cursusseizoen hier vrijblijvend gebruik van maken. U bent nergens toe verplicht en de ruimte is dan beschikbaar voor 3 uur per keer (in overleg 1 x per 2 weken lees 10 x of 1 x per maand lees 5 x) zodat men ook dan in alle rust maar toch met elkaar kan werken en elkaar kan stimuleren.  

Verdere informatie:

 • We gebruiken de volgende materialen gedurende de gehele cursus:
  Potlood, houtskool, pastelkrijt, krijt, kleurpotloden, vulpotlood.
  Pen, inkt pen/penseel met Oost- Indische inkt.Verschillende papiersoorten en hun afmetingen.
 •  Ik besteed elke cursusjaar aandacht aan:
  Werkhouding:
  De positie van de hand,  vasthouden van het potlood/materiaal.
  Losmaken van de pols d.m.v. ‘teken – oefeningen voor de hand’
 • In overleg met cursisten zijn 2 of 3 weken vakantie met Kerstmis mogelijk.
 • Bij alle leerjaren van de cursussen (leerjaar 1 + 2 + 3) krijgt u de benodigde lesbrieven mee naar huis!
 • In principe heeft u geen huiswerk, echter ik geef u wel  (kijk-) opdrachten mee. Wanneer u enigszins de tijd kunt vinden om de opdrachten uit te voeren en waar nodig ook te maken, is dit wel een verbetering die op den duur tot een betere vlotheid van uw werk zal behoren. Immers als u een muziekinstrument wilt leren bespelen zult u ook elke dag iets aan oefeningen moeten doen! U zult merken dat u misschien onbewust al vaak ‘een andere kijk’ op voorwerpen gaat krijgen.
 • Ik werk in kleine groepen per dagdeel. Dat staat voor individuele begeleiding. Ieder persoon heeft een eigen opstelling zodat men ongestoord en geconcentreerd kan werken. Zowel affiniteit als passie moeten aanwezig zijn om tekenen te leren.
 • Studievoorbeelden van bekende en minder bekende (oude) meesters gerelateerd aan het te gebruiken tekenmateriaal. Hierbij even de  kanttekening dat ‘de oude meesters’ nog vaak een eenzijdige en mannelijke aangelegenheid blijft.  Mijn archief van studievoorbeelden probeer ik steeds uit te breiden en ben vooral geïnteresseerd in de vrouwelijke kunstenaars die als het ware uit de kunstgeschiedenis zijn verdwenen. Het is niet alleen broodnodig dat men vele vrouwelijke kunstenaars leert kennen maar het is zeker ook de moeite waard waarom zij zo goed waren of misschien zelfs wel beter dan de oude meesters zelf.
 • Kosten per leerjaar: 425 ,= euro incl. BTW. Excl. Materiaal
 • Administratiekosten:  5,=  euro

 

Betreffende ‘het leren‘ klikt u op het thema ‘cursus‘.

Rijksmuseum Amsterdam:

http://www. rijksmuseum.nl

Rijksmuseum Amsterdam en mijn verzameling voor Tekenstudio JB:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/224229–tekenstudiojb/verzamelingen?ii=0

Overzicht etsen van Rembrandt:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken?q=rembrandt%20etsen&s=relevance&p=1&ps=12&st=OBJECTS&ii=0

Virtual Curator Christa Zaat: 

https://www.facebook.com/christa.zaat?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all

Virtual Curator: Female Artists in history:

https://www.facebook.com/female.artists.in.history/