Mijn verhaal

Even voorstellen…

Aan het werk.

Mijn naam is Jeanne Bok en mijn levenspassie is realistisch, analytisch en detailtekenen. Die passie probeer ik op verschillende manieren uit te dragen. Zo ook via deze website waar ik ontzettend blij mee ben. Mijn doel hiermee is om de verschillende ‘interessegebieden’ die ik heb, bij elkaar te brengen en met u te delen. Proberen om het zowel voor u als ook voor mijzelf inzichtelijk te krijgen hoe alles met elkaar verbonden is, geeft mij enorm veel voldoening. Het is mij een waar genoegen om die veelheid aan ‘schoonheid’ overzichtelijk te maken, voor eenieder die interesse heeft in tekenen en dit ook zo voelt!

‘Zakelijk’ gezien ben ik ‘ondernemend kunstenares’ maar met ‘een ander soort ambitie’! Hoogst waarschijnlijk zal ik ‘niet worden begrepen’. Ten eerste omdat ik niet afhankelijk wil zijn van mensen die met hun geld ‘kunst’ kopen als belegging. Mijn studies zijn nooit geweest om ‘big money’ te verwerven maar altijd als een verrijking voor mijzelf om dat ooit nog eens  ‘uit te kunnen en mogen dragen’. Hoe, dat wist ik nog niet maar wel dat tekenen met eenvoud, met basis en met natuur verweven is. Naast een ‘doener’ ben ik vroeger waarschijnlijk ook een ‘dromer’ geweest zijn in vele ogen. Omdat ik met de ideeën die ik toen al had, geplaatst in die tijdsgeest en in het gebied van Zuid-Oost Brabant, waar ik ben opgegroeid, nooit enig bestaansrecht en/of draagvlak had kunnen krijgen. Nu klinkt het tegenwoordige duurzaamheidsprincipe mij bijna als muziek in de oren!

De interessegebieden op deze website vullen elkaar aan. Omdat ik mijzelf altijd vragen had gesteld en op zoek was naar de juiste antwoorden. Omdat ik de dingen van binnenuit wilde begrijpen.  Zeker als vrouw zijnde kreeg ik nergens antwoorden op waarom dingen waren zoals ze waren. Geschiedenis, politiek, reclames, religie of kunst, media, films… heel soms ja, maar het stond in geen enkele vergelijking tot wat ik zag of vernam. Ik wilde terug naar die eenvoud, naar de kern, naar een eerlijkheid en het is alsof ik dat nu pas allemaal overzichtelijk kan maken, het op een juiste manier kan verwoorden zodat het tot nadenken stemt of misschien wel tot inspiratievolle momenten komt. Het is bijna een wonderlijk voorrecht om zo een inzicht te krijgen en om deze samenhang te leren begrijpen. Door mijn ‘levensontwikkelingen’ besef ik des te meer, hoe weinig ik weet en hoe bescheiden ik daar altijd over geweest ben en dat ook zal blijven. Niet alleen de samenhang in het tekenen is wonderlijk, ook daarbuiten!

Deze website is mij

Hopende dat  ik uw interesse heb gewekt en dat ik u hiermee een kijkje kan geven in alles wat mij al sinds jaar en dag bezig houdt maar vooral mijn leven heeft verrijkt omdat ik nog steeds bij leer en ontdek:

 • de kunde van het tekenen
 • de (kunst-) geschiedenis
 • de ‘Female Artists’
 • een groots kunstenaar die ik bewonder
 • bepaalde boeken die met een prachtige schrijfstijl zijn begenadigd
 • nieuwe ontwikkelingen die draagvlak krijgen
 • nieuwe en/of andere maatschappelijke en/of sociale stellingen
 • muziek
 • natuurlijke omgevingen
 • stilte gebieden
 • filosofische gedachtegangen
 • reizen
 • verschillende culturen

Alles komt dan samen. De keuzes die ik daarbij maak zijn natuurlijk heel persoonlijk want sommige zijn voor mij altijd gerelateerd aan herinneringen. Dat ik met al mijn goede bedoelingen probeer zoveel mogelijk ‘foutjes’ te voorkomen want zoals vanzelfsprekend gaat het natuurlijk om het tekenen, HET basisprincipe waar ik altijd tot terugkeer. En met DAT basisprincipe kan ik niet voorbij gaan aan de natuur die gedurende mijn leven een hele grote rol heeft gespeeld. Van toen ik als kind samen met mijn opa al lange wandelingen maakte tot onze reizen onlangs naar Canada en Alaska. En zeker, last but not least, onze onvergetelijke reizen naar het prachtige Scandinavië sinds jaar en dag. Volledig geïnspireerd ben ik telkens als ik zie hoe er kunst, cultuur en de mens samengaan in volledige harmonie met en in die natuur. En werk ik gestaag verder aan mijn droom waarbij tekenen als middelpunt, als basis geldt.

Want heden ten dage kom ik tot één van de belangrijkste conclusies ooit voor mijzelf: dat al deze ‘gebieden en thema’s’ direct of indirect met tekenen te maken hebben. Alsof dat nu pas, de tijd is aangebroken dat al deze zaken, die voor mij vaak een grote en dierbare verrijking zijn (geweest) in mijn leven, samen vielen met belangrijke en/of soms ook heftige gebeurtenissen. Die mij gevormd hebben tot wie ik nu ben en wat ik nu doe. En daarmee kan mijn werk nooit los worden gezien van mijn leven!

Jeanne

P.S.

Tegelijkertijd ben ik zeer begaan met de eigenlijke Brabantse Geschiedenis omdat die vaak zo anders beleefd is, dan onze ‘Vaderlandsche Geschiedenis’ beschreven is. En dat zou best eens wat meer onder de aandacht mogen komen omdat het voor iedereen belangrijk is waar zijn of haar ‘roots’ liggen en vooral hoe daar mee is omgegaan.